Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jesteś w Zespół

Zespół

Sławomir Derek

Sławomir Derek jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie prawa spółek, prawa gospodarczego i umów handlowych, oraz prawa administracyjnego. Specjalizuje się w projektach związanych z zakładaniem, funkcjonowaniem i przekształcaniem spółek, w projektach inwestycyjnych, w sporach korporacyjnych (w trybie sądowym i arbitrażowym) oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także w prawie upadłościowym, sprawach z zakresu zamówień publicznych, oraz w sprawach karnych gospodarczych.

Więcej…

Andrzej Babilas

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył kurs Legal English w English Language Centre Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym, rzeczowym, umów w obrocie gospodarczym i prywatnym, prawie karnym. Włada językiem angielskim.

Więcej…

Patrycja Kosidło-Pardej

Aplikantka adwokacka I-go roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach. 

Specjalizuje się w prawie samorządowym i administracyjnym oraz prawie pracy. Ponadto interesuje się problematyką prawa handlowego i gospodarczego.

Więcej…

Oskar Bazgier

Aplikant adwokacki III-go roku wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach. Pozytywnie zdał końcowy egzamin adwokacki.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz prawie administracyjnym. Ponadto interesuje się problematyką prawa autorskiego i nowych technologii.

Więcej…