Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jesteś w Usługi > Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Email Drukuj PDF
Kancelaria DEREK świadczy kompleksowe doradztwo przy prowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych we wszelkich trybach (tryby „otwarte", „zamknięte", tryb sektorowy, konkursy na prace autorskie, umowy „ramowe") i na wszystkich etapach (od przygotowania postępowania / oferty do odwołania i skargi do sądu).
Doradzamy w zakresie przygotowania projektów ogłoszeń o zamówieniu, projektów SIWZ, projektów umów, jak również przy doborze kryteriów oceny ofert.
Doradzamy również w zakresie przygotowania projektów dokumentów w ramach ofert wykonawców. Pomagamy przy sporządzaniu pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum wykonawców oraz umów konsorcjum (konsorcyjnych ).
Świadczymy kompleksowo merytoryczne wsparcie tak dla komisji przetargowych (po stronie zamawiających) jak również przedsiębiorców zainteresowanych zamówieniem (po stronie wykonawców).

Prawnicy naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie w toczeniu sporów w ramach postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, i wcześniej przez Zespołami Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.