Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jesteś w Usługi > Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

Email Drukuj PDF
Kancelaria Derek udziela pomocy prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Reprezentujemy Klientów w sprawach spornych dotyczących m.in. wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług, naśladownictwa produktów lub ich opakowań czy też nieuprawnionego posługiwania się nazwą przedsiębiorstwa.

Doradzamy w sprawach podejrzenia naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa zarówno przez pracowników przedsiębiorcy, jak i jego konkurentów rynkowych. Pomagamy w przypadkach, w których zarzutem jest nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy gospodarczej, utrudniania dostępu do rynku przez inny podmiot lub przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.

Prowadzimy spory dotyczące nieuczciwego przejęcia bazy klientów lub kontaktów firmowych, jak również sprzecznego z dobrymi obyczajami nakłaniania pracowników do zmiany miejsca pracy.

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie nieuczciwej lub zakazanej reklamy oraz rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie, a także stosowania niedopuszczalnych metod promocji, czy marketingu.

Świadczymy pomoc prawną w sytuacjach, kiedy pojawiają się wątpliwości co do ustalenia, który z przedsiębiorców ma prawo używać oznaczenia przedsiębiorstwa oraz korzystać z jego dóbr niematerialnych w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo to uległo likwidacji, podziałowi lub przekształceniu, a brak w tym zakresie porozumienia między zainteresowanymi stronami.